Посланици

Ако и вие вярвате в нашата мисия, свържете се с нас, за да работим заедно по общите ни цели.

    С изпращането на съобщение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

    Мисията ни във Фондация “Еко Ресторе” е да ограничим замърсяването на околната среда и да запазим природата чиста като удължаваме живота на мобилните и дигитални устройства колкото се може повече. Тяхната употреба внася радост в ежедневието на хората и коренно трансформира потребителските навици, но краткият им жизнен цикъл води до редица проблеми, с които трябва да се справим. Информирайки обществото за възможностите за повторна употреба, рециклирането и удължаването на живота на устройствата, нашата цел е да ограничим въздействието на електронните отпадъци и да смекчим част от щетите върху планетата.

    За да популяризираме мисията на Фондация “Еко Ресторе”, развиваме активно нашата общност от хора, споделящи ценностите и стремежът ни да повлияем значително на екологичната обстановка в глобален мащаб. Екипът ни е малък, но силно сплотен от идеята да допринесем за решението на един от най-неотложните проблеми в човешката история, като в същото време помогнем на все повече хора да се сдобият с дигитални устройства, които ще им служат вярно още дълги години. Каним и вас, щом сте попаднали на тази страница, да станете част от това движение, защото мисията на нашата организация е измерима не само в материално отношение, а и в морално такова. Нека заедно покажем на света, че дългосрочните взаймоотношения се градят на базата на перспективно мислене. Вярваме, че това важи дори и по отношение на нашите верни другари – дигиталните устройства.

    Фондация “Еко Ресторе” ви приветства. Организацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с ЕИК 206462631. Работим в полза на обществото като извършваме дейности съобразени с мисията ни.

    Меню