Събития

В динамични области като технологиите и екологията е изключително важно да бъдем осведомени с най-актуалната информация. Факт е, че бързо развиващи се области като тези, изискват от нас да сме в крак с иновациите. Намираме събитията – онлайн и офлайн, за ефективно решение на нуждата от това да се следят последните трендове свързани с екологията и технологичните новости. Тук сме подбрали събития, които могат да дадат стойност за общността ни, да подобрят информираността ѝ и да повлияят на екологичната обстановка положително. Напомняме, че тези събития не са организирани или обвързани с нас, но се надяваме да са ви полезни.

Меню