Мисия

Мисията ни във Фондация “Еко Ресторе” е да ограничим замърсяването на околната среда и да запазим природата чиста като удължаваме живота на мобилните и дигитални устройства колкото се може повече. Тяхната употреба внася радост в ежедневието на хората и коренно трансформира потребителските навици, но краткият им жизнен цикъл води до редица проблеми, с които трябва да се справим. Информирайки обществото за възможностите за повторна употреба, рециклирането и удължаването на живота на устройствата, нашата цел е да ограничим въздействието на електронните отпадъци и да смекчим част от щетите върху планетата.

Екологията заема централно място в световната икономика и е може би най-важният фактор за развитието на човешката екосистема в следващите десетилетия. Фондация “Еко Ресторе” се ангажира с проекти, които насърчават екологично съобразното експлоатиране на дигиталните устройства – стремим се да подпомогнем удължаването на техния сравнително кратък жизнен цикъл, като по този начин намалим негативния им отпечатък върху околната среда.

Вдъхването на нов или “втори” живот на дигиталните устройства носи редица ползи за околната среда, като същевременно успява да удовлетвори нуждите на тези, които искат да изпитат удовлетворението от притежаването на напълно функционално дигитално устройство, което в същото време редуцира щетите върху планетата, вместо да ги увеличава. Според нас използването на рециклирани, реновирани или обновени устройства е и ще бъде ключов аспект за съхраняването на малкото незамърсена природа, която е останала в глобален мащаб. Обемът на дигитални устройства, който се бълва ежегодно е зашеметяващ. Това мотивира нашия екип да потърси решение, което да трансформира консуматорските потребителски навици. Чрез качественото реновиране на дигиталните устройства се постигат редица ползи. На първо място, както отбелязахме, е екологичната, но освен това в потребителите на електроника се зараждат нови идеи и разбирания, които биха имали отражение върху целия им житейски опит. Чрез създаването на навика да се ползва по-дълго даден дигитален артикул (за справка средностатистическият живот на даден смартфон е само 12-16 месеца) или да се закупуват реновирани такива, в потребителите се изгражда известна доза дисциплина и уважение към техните вещи с цел опазване на природата. Смятаме, че този допълнителен фактор свързан с нашата дейност е особено важен за подрастващото население, защото както знаем съвременните деца израстват с дигиталните устройства заемащи фундаментална роля в тяхното ежедневие. Успеем ли да възпитаме младежта да не сменя безразборно и безпричинно устройствата си с най-новите и просто “актуални” модели ще намалим значително електронните отпадъци в световен мащаб.

Смятаме, че мисията на Фондация “Еко Ресторе” е не само свързана с екологията, но и с ценностната система на бъдещото общество.

Дейности

За да постигнем целите си ние:

за ползите от използването на фабрично рециклирани, демонстрационни, реновирани, употребявани артикули. В редица от случаите тези дигитални устройства носят същата или по-голяма стойност на притежателите си. Ключовият фактор е бъдещите потребители да бъдат добре информирани.

restore help activities

Дейностите на Фондация “Еко Ресторе” са насочени към подобряване на екологията и свързаните с това ползи. Постигаме това чрез използването съвременни иновации и образоване на обществото, както и чрез своя личен пример за използването екологични и устойчиви технологии. Тези наши усилия подпомагат сериозно редуцирането на отпадъците с електронен произход и обучават обществото да цени околната среда. Чистата екологична система, според нас, е рецепта за здраво и щастливо общество.

Фондация “Еко Ресторе” ви приветства. Организацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с ЕИК 206462631. Работим в полза на обществото като извършваме дейности съобразени с мисията ни.

Моля, имайте предвид, че споменатите продукти и / или имена на компании са търговски марки ™ или ® са на съответните им собственици. Уебсайтът / фондацията не са свързани или подкрепят техните дейности или продукти или обратното. Тези търговски марки се споменават или използват за образователни и примерни цели. Нашият уебсайт е образователна платформа, управлявана от доброволците и екипа на фондация “Еко Ресторе”“.

Меню