Каталог

Мисията на Фондация в обществена полза “Еко Ресторе” с ЕИК 206462631 е да информира и образова обществото за подобряване на екологията. Фондация “Еко Ресторе” извършва следните дейности: провеждане на информационни кампании, изготвяне на ръководства, водене с личен пример.... С цел финансова независимост и устойчивост, освен образователните ни общественополезни дейности, ние предлагаме и услуги свързани с опазване на околната среда и мобилни устройства втора употреба, което допринася за изпълнението на мисията ни да ограничим замърсяването на природата и да я запазим чиста като удължаваме живота на мобилните и дигитални устройства колкото се може повече. Всички приходи от стопанската дейност на фондацията отиват за развитие на общественополезните и имат за цел тяхното развитие под формата на различни видове кампании. Повече за фондацията може да видите на нашата "За нас" страница.

Меню