Предимствата от рециклирането на мобилни телефони

Защо трябва да рециклирате мобилните си телефони?

Рециклирането или повторното използване на мобилни телефони помага на околната среда чрез пестене на енергия, запазване на природните ресурси и поддържане на материали за многократна употреба извън сметищата.

Рециклирането на мобилни телефони помага на околната среда

Мобилните телефони и личните цифрови асистенти (PDA) съдържат разнообразие от благородни метали, мед и пластмаси. Рециклирането или повторното използване на мобилни телефони и PDA устройства не само запазва тези ценни материали, но също така намалява емисиите на парникови газове, които възникват по време на производството и при извличане и преработка на първични материали.

4 добри причини да рециклирате мобилни телефони

Само около 10% от мобилните телефони, използвани в Съединените щати, се рециклират. Трябва да се справим по-добре. Ето защо:

  • Рециклирането само на един мобилен телефон спестява достатъчно енергия за захранване на лаптоп за 44 часа.
  • Ако рециклираме всички 130 милиона мобилни телефона, които се изхвърлят годишно в Съединените щати, бихме могли да спестим достатъчно енергия, за да захранваме повече от 24 000 домове за една година.
  • За всеки един милион рециклирани клетъчни телефони можем да възстановим 34 килограма злато, 350 килограма сребро, почти 15 кг. паладия и 16000 кг. мед; клетъчните телефони също съдържат калай, цинк и платина, които могат да се използват повторно.
  • Мобилните телефони и други електронни устройства също съдържат опасни материали като олово, живак, кадмий, арсен и бромирани забавители на горенето. Ако се изхвърлят на сметища, тези материали могат да замърсят въздуха, почвата и подпочвените води.

Рециклирайте или дарете мобилния си телефон

Повечето американци получават нов мобилен телефон на всеки 18 до 24 месеца. Следващия път, когато получите нов телефон, не изхвърляйте стария си и не го хвърляйте в чекмедже, където ще събира прах. Рециклирайте стария си мобилен телефон или, ако все още е в добро работно състояние, помислете за даряването му на програма, която предоставя основни технологии на хора с ниски доходи. Някои програми за рециклиране също работят с училища или обществени организации за събиране на мобилни телефони като начинания за набиране на средства.

Apple ще вземе обратно вашия стар iPhone и ще го рециклира или използва повторно чрез своята програма Renew. През 2015 г. Apple рециклира 40 млн. кг. електронни отпадъци. Така възстановените материали включват 10 млн. кг. стомана, 5,8 млн. кг. пластмаса и 5 млн. кг. стъкло. Някои от възстановените материали също имат много висока стойност: 1,3 млн. кг. мед, 2999 кг. сребро и 999 кг. злато!

Пазарите на ремонтирани мобилни телефони се простират далеч отвъд границите на САЩ, предоставяйки модерни комуникационни технологии на хора в развиващите се страни, които иначе биха намерили това за недостъпно.

Как се използват материалите от рециклирани мобилни телефони?

Почти всички материали, използвани за производството на мобилни телефони – метали, пластмаса и акумулаторни батерии – могат да бъдат възстановени и използвани за производството на нови продукти.

Металите, извлечени от рециклирани мобилни телефони, са универсални – те се използват в производството на бижута, електрониката и автомобилното производство. Възстановените пластмаси се рециклират в пластмасови компоненти за нови електронни устройства и други пластмасови продукти като градински мебели, пластмасови опаковки и авточасти. Когато акумулаторните батерии за мобилни телефони вече не могат да се използват повторно, те могат да бъдат рециклирани, за да се направят други акумулаторни батерии.

Меню